Parkieten, Papegaaien en Agapornidenclub Limburg, afgekort PPA Limburg, is officieel opgeicht op 9-9-1999.

Het doel van onze vereniging is het vergaren en overdragen van kennis over het houden en kweken van allerlei soorten
kromsnavels.
Ons clublokaal in Susteren bij café de Tunnelbar (Heidestraat 37).
Wij houden hier regelmatig vergaderingen/bijeenkomsten/lezingen met onze leden. Hierbij worden de meest actuele feiten besproken. Ook staat minimaal 1x per jaar een bijzondere activiteit op de agenda, zoals bijv. het bezoeken van een vogelpark.
Daarnaast worden er vaak lezers uitgenodigd of houden wij een dvd-avond.

Dat onze vergaderingen door de leden als boeiend ervaren worden, getuige de hoge opkomst op de vergaderingen. Opkomsten van 90% zijn meer regel dan uitzondering.

Hoogtepunt van onze vereniging is de jaarlijkse vogelshow die meestal gehouden wordt in oktober.

 

PPA Limburg - Clublokaal: Café de Tunnelbar - Heidestraat 37 - 6114 AA Susteren - Tel. 046 - 449 2577
RABO BANK - IBAN: NL73 RABO 0130 9201 26 - Kamer van Koophandel: 130 42888