Info lidmaatschap / aanmelding als nieuw lid

De kosten voor een lidmaatschap bij onze vereniging bedragen:
€ 20,00            -           Hoofdlid
€   7,50            -           Gezins- / Jeugdlid

Let op: Dit zijn de contributiebedragen zoals ze op dit moment ( jaar 2012 ) gelden. Lidmaatschap wordt voor één jaar betaald bij aanvang van een nieuw kalenderjaar. Een kalenderjaar is van 1 januari t/m 31 december van enig jaar.
Wanneer men zich vóór 1 juli lid maakt, dan dient het gehele contributiebedrag voldaan te worden. Aanmeldingen van nieuwe leden NA 1 juli betalen voor dat jaar GEEN contributie, maar er wordt wel gevraagd om de contributie voor het daaropvolgend jaar vooruit te betalen.

Vanzelfsprekend zijn al onze vergaderingen openbaar dus ook voor niet leden, zo is het bijv. mogelijk om eerst een vergadering bij te wonen, zonder dat men zich gelijk lid moet maken. 

De procedure bij aanname van nieuwe leden:
Mensen die zich lid willen maken doen dit bij een van de bestuursleden of middels het aanmeldformulier. Bij de eerst volgende vergadering wordt onder de huidige leden stemming gehouden. Afhankelijk van de uitslag ( bij positieve stemming ) kan men dan bij de eerstvolgende vergadering deel uit maken van de bijeenkomst. Zodra de uitslag van de stemming bekend is wordt deze zo spoedig mogelijk aan het aspirant lid kenbaar gemaakt

Geïnteresseerd?, Klik dan hier.

 

 

 

PPA Limburg - Clublokaal: Café de Tunnelbar - Heidestraat 37 - 6114 AA Susteren - Tel. 046 - 449 2577
RABO BANK - IBAN: NL73 RABO 0130 9201 26 - Kamer van Koophandel: 130 42888