HET ZIT ER WEER OP!. En dan bedoelen wij natuurlijk onze jaarlijkse vogelshow. Het houden van een vogelshow is voor onze club een uniek en mooi moment. Met de aanloop naar zo’n show, moet er vaak een beroep gedaan worden op de hulp en steun van de leden. Gelukkig hoeven wij, dus over de hulp van onze leden, zeker niet te klagen. Meestal zijn er nog teveel mensen aanwezig, maar dat vinden wij net het mooie ervan. Samen gezellig de handen uit de mouwen steken, samen een hapje eten en natuurlijk waar wij vogelmensen het allemaal voor doen: Het samen praten over de vogels, hoe ze het gedaan hebben, wat de verwachtingen voor de show zijn en natuurlijk wat de verwachtingen voor het komend jaar zijn. GEWOON DUS SAMEN GENIETEN.

Dit jaar moesten wij noodgedwongen weer een op een totaal nieuwe locatie onze show houden. De bezoekersaantallen (450) die we 2 jaar geleden op Landgoed Hommelheide behaald hadden, die zouden we zeker niet halen. Daar waren wij ons van te voren al zeker van bewust. We hebben alles gedaan om publiciteit aan onze show te geven en niet zonder succes. Een kleine 200 bezoekers wisten ons gedurende de 2 showdagen te vinden. De mening van onze bezoekers die over het algemeen zeer positief was, geeft ons de nodige motivatie om zeker door te gaan.Bijkomend succes is natuurlijk ook, dat zich tijdens de showdagen ook nieuwe mensen aanmelden om lid te worden. Dit jaar hebben we op deze manier toch weer 2 nieuwe leden mogen toevoegen.

Terugkijkend kunnen wij alleen maar concluderen dat onze show een mooi succes voor onze vereniging was.
Wij willen wel nog even een speciaal woord van dank uitspreken aan: Alle sponsoren, begunstigers, bezoekers en natuurlijk aan al onze leden.

 

Bedankt en tot ziens op de vogelshow 2015.

PRIJSWINNAARS:
Agaporniden               : Hans Kater Kampioen – 2de prijs Hans Kater – 3de prijs Hans Kater

Grasparkieten             : Robert Theunissen Kampioen – 2de prijs Robert Theunissen

Australische Parkieten : Paul Langen Kampioen – 2de prijs Paul Langen

Pyrrhura’s                  : Frans Roes Kampioen

Algemeen/Diversen     : Marlies Stevens Kampioen

Beste OK-vogel           : Paul Langen 1ste prijs – 2de prijs Frans Feller – 3de prijs Charles Eggermont

Algemeen Kampioen    : Hans Kater

Jeugdkampioen en winnaar publieksprijs: Audrey Niessen

PPA Limburg - Clublokaal: Café de Tunnelbar - Heidestraat 37 - 6114 AA Susteren - Tel. 046 - 449 2577
RABO BANK - IBAN: NL73 RABO 0130 9201 26 - Kamer van Koophandel: 130 42888