Onze vereniging wordt bestuurd door een 5-tal bestuursleden te weten:

Voorzitter:                                                  Secretaris:                                               Penningmeester:
Charles Eggermont                                        Frans Feller                                                Veronique Baadjou
Tel. 06 22959763 of 046 4856731                Tel. 06 22692494 of 046 4495109             Tel. 06 10278120 
ceggermont@home.nl                             info@fellerbirds.com                                 v.baadjou@gmail.com  
http://ce-birds.webs.nl                           www.fellerbirds.com


Technische Zaken:                                    Algemene Zaken / PR:

Math Stevens                                                 Jos Jeurissen
stevens107@home.nl                               josjeurissen@home.nl


Clublokaal:
Café de Tunnelbar
Heidestraat 37 – 6114 AA Susteren
Tel. 046 4492577


Bank:
Rabo Bank Susteren
Banknummer: 13.09.20.126

IBAN   NL73 RABO 0130 9201 26
BIC     RABONL2U

Kamer van Koophandel:        
130 42888 

Emailadres: info@ppa-limburg.nl

 

 

 

 

 

 

 

PPA Limburg - Clublokaal: Café de Tunnelbar - Heidestraat 37 - 6114 AA Susteren - Tel. 046 - 449 2577
RABO BANK - IBAN: NL73 RABO 0130 9201 26 - Kamer van Koophandel: 130 42888